Praktijk voor coaching en hypnotherapie Harderwijk

 

E-mail: info@petrakoelewijn.nl

Locatie Harderwijk
Kranenburglaan 62, 3843 BS Harderwijk
Tel: 0341 26 54 76

De tijden waarop sessies mogelijk zijn:
- Woensdag, donderdag en vrijdag op de tijdstippen 10.00, 13.00 en 15.00.
- Dinsdagavond om 19.30, hiervoor geldt een toeslag van € 10,00

 

Neem contact met mij op via dit formulier. Ik zal je zo spoedig mogelijk antwoorden, dank je wel.

Tarieven hypnotherapie en coaching:

 

  • Sessiepakket Vol Vertrouwen 5 sessies: € 610,00 (Er mag per sessie € 122,00 worden betaald)
  • Losse sessie hypnotherapie: € 122,00 per sessie van 1 a 1,5 uur.
  • Online sessie: € 122,00 per sessie van 1 a 1,5 uur. (alleen na kennismaking te boeken)
  • Avondtoeslag: € 10,00 voor de avonden is er vaak een wachtlijst
  • Kennismakingsgesprek 30 minuten: gratis optioneel, alleen bedoeld voor kennismaking

Telefonische gesprekken of sessies korter dan een uur, worden naar rato berekend met een uurtarief van 85,00 euro

 

Vergoedingen Hypnotherapie:

Voor individuele sessies hypnotherapie zijn vergoedingen mogelijk via de aanvullende verzekering van een aantal ziektekostenverzekeraars. Klik hier op de zorgwijzer voor een overzicht.

Disclaimer: het vergoedingenoverzicht van de zorgwijzer is van een externe organisatie. De therapeut draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of misvattingen over vergoedingen van ziektekostenverzekeraars. 


De praktijk is ingeschreven bij de beroepsverenigingen:
NBVH lidnummer 07111
RBCZ registratienr. 403181R
SCAG nummer 11146

Overig:
AGB code 90036709
Kvk nummer 34323067
BTW nummer NL002142242B03

Bereikbaarheid

De praktijk is vanaf de snelweg A28 en vanaf het station Harderwijk (12 minuten lopen) goed te bereiken. Parkeren is overal gratis langs de groenstrook. De praktijk is op de eerste verdieping en niet rolstoeltoegankelijk, op verzoek is dan een andere locatie mogelijk.

Wet Wkkgz

Ik doe er alles aan om uw begeleiding soepel en naar tevredenheid te laten verlopen. In geval de begeleiding desondanks grond geeft voor een klacht, kun je je wenden tot een klachtenprocedure via de NBVH. De praktijk voldoet aan de voorwaarden van de WKKGZ (wet kwaliteit klachten geschillen zorg).

Privacywet

Als behandelend therapeut en coach, heb ik de plicht om via de wet WGBO een dossier aan te leggen. Dit dossier is niet digitaal. Enkel en alleen na mondeling overleg en jouw schriftelijke toestemming zullen indien nodig, gegevens gedeeld worden met een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht tucht procedure. In geval van minderjarige cliënten wordt de verkregen informatie, in overleg, met de ouders besproken.

Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de (zorg)nota

Op de (zorg)nota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar:

-Je naam, adres en woonplaats;

-De datum van behandeling;

-Een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld: consult hypnotherapie;

-De kosten van het consult.

En verder: Als cliënt heb je recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens. Hier zal schriftelijk over gecommuniceerd worden.